Handels- og returbetingelser

1. Aftalegrundlag

Disse E-handelsbetingelser gælder for køb foretaget af forbrugere i denne webshop/onlineshop og

hos virksomheden som helhed, der ejes og drives af JP Handel, CVR nr. 31389513,

Rødkløvervej 65, 8920 Randers NV,

Telefon: 25 13 74 09, E-mail: info@aktivkul.dk

Du har følgelig accepteret E-handelsbetingelserne, når du afgiver bestillinger her, og købet er

gældende fra det øjeblik, at du som kunde bestiller en vare.

Køb i denne Webshop indebærer accept af, at kommunikation og meddelelser kan ske til den af dig

oplyste mailadresse, samt at kommunikationen med bindende virkning kan ske elektronisk.

Vi foretager ikke særlig kontrol af din mailadresse, m.v. Du er følgelig selv ansvarlig for, at dine

kunde oplysninger er korrekte.

Fravigelse er kun gyldig, såfremt det skriftligt aftales.

Der tages forbehold for force majeure.

2. Priser og kontrakter

Alle priser er inkl. 25 % moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for

Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Alle kontrakter indgås på dansk.

3. Salg generelt

Ved bestilling afsendes ordren indenfor 1 til 8 hverdage. Dog er leveringstiden længere ved

specialfremstillede varer. Vi gør dog opmærksom på, at der i forbindelse med sommer- og

juleferie må påregnes længere ekspeditionstider. Undtaget herfra er varer, hvor det er angivet,

at det er en bestillingsvare med længere leveringstid. Normal

leveringstid til adresser i Danmark er 1-4 hverdage efter ordreafsendelsen. Alle varer sendes med

GLS eller Post Danmark eller lignende.

3.1 Fragt samt ekspeditionsomkostninger til kunder i Danmark

Såfremt der er fragt og/eller ekspeditionsomkostninger i forbindelse med den vare, du ønsker at

bestille, vil det altid optræde, som er særskilt post, når du går til kassen i Web-shoppen.

4. Betaling, ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

a) Såfremt Køber har konto hos Sælger, forfalder købesummen til betaling efter de for Købers

konto hos Sælger gældende betalingsbetingelser, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er

aftalt. Købesummen forfalder til betaling regnet fra det angivne leveringstidspunkt, uanset

om Købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.

b) Hvis Køber ikke har konto hos Sælger, forfalder købesummen til betaling på det angivne

leveringstidspunkt, jf. punkt 10.1., og uanset om Købers forhold medfører, at levering ikke

kan ske som aftalt.

c) Såfremt Købers betaling(er) ikke sker rettidigt, og/eller hvis forudsætningerne for den aftalte

kredit væsentligt ændres, er Sælger berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til

Køber, uanset om leverancerne har en indbyrdes sammenhæng.

d) Ved Købers betaling efter sidste rettidige betalingsdag tilskrives morarenter af det forfaldne

tilgodehavende inkl. moms i henhold til renteloven, medmindre anden rentesats følger af

sædvane, kutyme eller er aftalt. Tilskrevne morarenter og eventuelle gebyrer forfalder til

betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

e) Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte Varer, uanset om levering har fundet sted, indtil

hele købesummen og eventuelle renter og/eller gebyrer er betalt.

Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for

Køber at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes,

renternes og øvrige omkostningers rettidige betaling.

Kan denne sikkerhedsstillelse ikke opfyldes, er sælger berettiget til uden varsel, at afhente

de leverede vare på købers adresse. Værdien af de afhentede vare modregnes den samlede

købesum excl. Omkostninger med afhentning og evt. nedtagning.

f) Ved ikke rettidig betaling er Sælger berettiget til uden varsel at overgive ethvert krav mod

Køber til inkasso. Køber er pligtig at betale de af inkassatoren fastsatte

inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb, som fremgår af “Bekendtgørelse om

udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling” med senere

ændringer.

g) Sælger er berettiget til helt eller delvist at overdrage fordringer mod Køber til tredjemand

uden særskilt indhentet samtykke fra Køber.

5. Afbestilling

Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, kan det ske ved at fremsende en

e-mail til info@aktivkul.dk med “Afbestilling uden ordrebekræftelse” i emneteksten. Her skal

bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå. Har du allerede modtaget en ordrebekræftelse pr. email,

kan denne returneres til afsender med teksten “Afbestilling” indsat i emnetekst. Afbestilling

bør ske samme dag, som bestillingen er foretaget.

Afbestilles varerne efter afsendelse fra JP Handel vil kunden blive pålagt betaling af

eventuelle fragt og ekspeditionsomkostninger jf. pkt. 3.1. Ligeledes betaler kunden også selv for

returnering (HUSK: returnerede varer modtages kun i originalemballage).

6. Ordrebekræftelse

JP Handel opbevarer selve ordrebekræftelsen, efter den er fremsendt elektronisk til kunden.

7. Betaling

Når du betaler med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at

afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af at dit

kort bliver misbrugt i en Internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit

betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden. De data, du sender i

forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er således kun Nets, der

kan læse dem. Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra JP Handel webshop.

Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

I JP Handel webshop kan du betale med Dankort.

I JP Handel webshop er dine personlige kontaktoplysninger fortrolige, og vi garanterer, at

ingen andre vil få adgang til dem. Ved gennemført betaling opsamles alene information om købets

størrelse, hvilket indgår anonymt i JP Handel´s egen statistik til evaluering af varekatalog.

8. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb op til 30 dage fra den dag, du har modtaget varerne. Hvis den 30.

dag er en lørdag, søndag eller helligdag, udløber fristen den efterfølgende hverdag. Du skal blot

inden fristens udløb have returneret/afleveret varen i væsentlig samme stand og i original emballage

til JP Handel, Rødkløvervej 65, 8920 Randers NV.

Du skal, inden du returnerer varerne give os besked om, at du ønsker at fortryde dit køb. Beskeden

skal gives til info@aktivkul.dk med ”fortrydelse af køb” i emnefeltet. I din besked skal du gøre os

det tydeligt, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret samt vedhæfte den ordrebekræftelse, som

omhandler de varer, du ønsker at returnere. Du skal ligeledes vedhæfte fortrydelsesformular, som

du finder HER.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig besked

om dette.

Returnering

Du skal sende varerne retur til os uden unødig forsinkelse straks efter, at du har meddelt os pr. mail,

at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret. Ved returnering/aflevering af varer skal du

bemærke, at det kun er varer i original emballage, der modtages retur. Du mister desværre din

fortrydelsesret, hvis originalemballagen er bortkommet! Derfor er det en god ide at gemme

emballagen, indtil du er helt sikker på dit køb. Du kan helt frit vælge, om du vil have varen byttet til

en anden vare, eller om du ønsker at få dine penge retur.

Du finder formularen til fortrydelse af køb HER.

For let at kunne identificere varer som kommer retur til os, er det vigtigt, at du vedlægger en kopi af

den fortrydelsesformular, du har udfyldt i forbindelse med, at du meddelte os, at du ønsker at gøre

brug af din fortrydelsesret.

Vær venligst yderligere opmærksom på at du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med

varens returforsendelse. Du bærer ligeledes risikoen for varen fra afsendelsestidspunktet til levering

hos JP Handel.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav!

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der

er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre

ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage

den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor og bærer fysisk præg af dette, betragter

vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet, kun får en del eller intet af

købsbeløbet retur afhængig af varens handelsmæssige værdi.

· Vare/originalemballage

· Original emballage OK

· Originalemballage ikke OK

· Vare OK

· Fuld købesum retur

· 25 % af reduktion i købsprisen

· Vare ikke OK

· 75 % reduktion i købsprisen

· Intet retur

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb, du har indbetalt til os tilbage med undtagelse af fragt og

ekspeditionsgebyr. I tilfælde af en værdiforringelse som du hæfter for, fratrækkes denne ligeledes

købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, når

varerne er kommet retur, og deres tilstand og emballage er gennemgået. Vi gennemfører en sådan

tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion,

medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

9. Reklamationsret

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret,

ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger

selvfølgelig, at reklamationen er berettiget.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne

vederlagsfrit på vort eller producentens værksted. Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl,

håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af

reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant

komponent. JP Handel kan ikke gøres ansvarlig for indirekte følgeskader, som varer solgt via

vores Webshop måtte have skabt, medmindre det følger direkte af dansk lovgivning. Der henvises i

øvrigt til Købeloven for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.

Alle reklamationer skal anmeldes via e-mail på info@aktivkul.dk med ”reklamation” i emnefeltet.

Det er vigtigt, at du informerer os om dit oprindelige ordrenummer og ligeledes beskriver, hvad det

er, som du reklamerer over. Til brug for dette er det en god ide at medsende billeder.

10. Anvendelse af reklamationsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles JP Handel inden for rimelig tid, efter

denne er opdaget.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid

sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan

tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Du kan reklamere ved at returnere den defekte vare pr. post til vores adresse – husk dog inden da at

meddele os dette jf. pkt.8. Varer, der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden

forsvarlig emballage, vil blive om-emballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til

JP Handels udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering. Varer, der returneres på

efterkrav eller som sendes uden porto, nægtes modtaget af JP Handel.

11. Klager

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos JP Handel kan indgives til konkurrence og

forbrugerstyrelsens Center for klagesøgning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. EU-Kommissionens

online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt

relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her

12. Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl

Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til JP Handel, hvor fejl eller defekt,

defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden. Randers

Volieren forbeholder sig retten til at opkræve forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der

ikke foreligger en kreditaftale. Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge.

Varer bør returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår,

da varen ellers vil blive henlagt, indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på

produktet.

13. Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til JP Handel, skal være forsvarligt indpakket. Skade som

følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder. JP Handel

anbefaler at varen returneres via et pakkeselskab, som kan spore forsendelser, da det kan fjerne

enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til JP Handel. Yderligere har kunden

mulighed for at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

14. Returadresse

Alle returvarer bedes venligst sendes retur til:

JP Handel

Att.: Returvarer

Rødkløvervej 65

8920 Randers NV

Danmark

15. Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

e-mailadresse

Kundetype

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere vare til dig.

Personoplysninger registreres hos JP Handel og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne

slettes.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Som registreret hos JP Handel har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du

har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter

persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@aktivkul.dk